Türkiye'de Hasta Hakları

Hizmetlerden geniş ölçüde yararlanma

Adil ve eşitlikçi ilkeler doğrultusunda sağlıklı yaşamı teşvik etmeye yönelik faaliyetlerden ve koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmak,

Hizmetlere eşit erişim

Irk, dil, din ve etnik köken, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal statü ayrımı yapılmaksızın hizmetlere erişim,

Bilgilenme

Her türlü hizmet ve seçeneği öğrenmek

Kurum seçme ve değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme ve sağlık kuruluşunun sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanma,

Sağlık ekibini bilme, seçme ve değiştirme

Sağlık hizmeti veren doktor ve diğer sağlık meslek mensuplarının isim, kimlik ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme

Bilgi talep etme

Sağlık durumu hakkında her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme,

Mahremiyet

Mahremiyete uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetine erişebilme,

Rıza ve izin

Hastanın rızasının alınması ve hastanın rızasına göre hizmetlerden yararlandırılması,

Tedaviyi reddetme ve durdurma

Tedaviyi reddetme ve tedavinin durdurulmasını isteme,

Güvenlik

Güvenli bir ortamda sağlık hizmeti almak,

Dini hizmetlerden faydalanma

Dini görevleri sağlık kuruluşunun bünyesinde ve yönetimce belirlenen ölçüler doğrultusunda yerine getirme,

Saygı

Sağlık hizmetlerine kibar bir şekilde saygı ve özenle erişme,

Konfor

Sağlık hizmetlerine hijyen koşullarının sağlandığı, gürültü ve rahatsızlıkların olmadığı bir ortamda ulaşabilme,

Ziyaret

Sağlık kuruluşunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ziyaretçi kabul etme,

Refakatçi hakkı

Yönetmelikte, sağlık kuruluşunun imkanları dahilinde ve doktorun onayıyla refakatçi bulunmasını isteme,

İtiraz, şikayet ve dava hakkı

Hasta haklarının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir düzenlemeye göre itiraz, şikayet ve dava açma hakkı,

Sürekli hizmet

Sağlık hizmetlerinden gerektiği kadar faydalanmak.

 
Healthy in Turkey
Hizmet Talep Formu
Türkiye'deki en uygun tedaviyi bulmanıza yardımcı olacağız. Hadi Başlayalım